Bahai Gardens in Haifa, Israelלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הינה הגוף היציג בתחום התיירות הנכנסת לארץ, הלשכה הוקמה ב-1960 במטרה לפעול לפיתוח התיירות הנכנסת לישראל וחברים בה כמאה חברות ועמיתים.

חברי הלשכה תורמים רבות למדינת ישראל ולמשק ביצירת מקומות עבודה, תרומה לתוצר הלאומי הגולמי ושיפור תדמיתה של ישראל.

לשכת מארגני תיירות נכנסת פועלת במספר רב של מישורים: ייצוג חבריה מול רשויות ממשלתיות וציבוריות, פועלת להסרת חסמים, פועלת לקדום הסכם עם האיחוד האירופאי לשמיים פתוחים, הגדלת היצע המושבים, הוספת חדרי מלון בישראל, דירוג בתי מלון, מקיימת ימי עיון סמינרים וכנסים מקצועיים ועוד.

 

חדשות ועדכונים
הודעה לעיתונות: לשכת מארגני תיירות לישראל פנתה לשר התיירות בבקשה לפעול לקליטת עשרות אלפי התיירים שביטלו חופשתם במצרים ע"י ביטול מיסי הנמל לחברות שינחתו בעובדה
יוסי פתאל, מנכ"ל הלשכה: "פינוי עשרות אלפי תיירים מסיני מסב למארגנים בחו״ל הפסדים כבדים וגורם למפח נפש לתיירים שנאלצו לגדוע את חופשתם, כמו גם לעשרות אלפים רבים נוספים שחופשתם התבטלה.  בינתיים, בישראל חווה ענף התיירות  האטה משמעותית. משרד התיירות, …

קרא עוד

הודעה לעיתונות: לשכת מארגני תיירות לישראל מברכת על ההחלטה להכיר בבתי המלון במעמד של תשתיות לאומיות
לשכת מארגני תיירות לישראל מסרה היום כי היא מברכת על ההחלטה של שר התיירות ושר האוצר לצאת בתכנית לאומית משותפת להגדלת היצע חדרי המלון בישראל. התכנית החדשה לפיה, בתי מלון יוכרו כתשתית לאומית ויאושרו באופן מהיר וישיר בוועדה לתשתיות …

קרא עוד

images (4)
נתוני תיירות לחודש יולי 2015
בחודש יולי 2015 נכנסו לישראל 245 אלף תיירים – עלייה של 26% ביחס לחודש יולי אשתקד, בו החל מבצע "צוק איתן", שהביא לירידה משמעותית בתיירות. בתקופה ינואר-יולי 2015 נכנסו לישראל 1.65 מיליון תיירים – ירידה של 13% לעומת התקופה …

קרא עוד