לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל בתגובה על החלטת רשות המיסים לגבות רטרואקטיבית היטל על עובדים מבקשי מקלט. 

החלטת רשות המיסים אינה סבירה ומתעלמת מהנזקים הצפויים לענף התיירות לישראל המהווה גורם מרכזי בייצוא השירותים, ואשר תורם רבות גם לחיזוק מעמדה ותדמיתה של ישראל בעולם.

עוד מסר מנכ"ל הלשכה יוסי פתאל: ההחלטה לגבייה רטרואקטיבית הינה רובוטית ואינה עומדת בקנה אחד עם השכל הישר, טובת הענף וכלכלת ישראל.

ביד אחת המדינה מקצה מאות מיליוני שקלים לעידודה של התיירות לישראל וביד האחרת מטילה מיסים רטרואקטיביים שמעקרים את תקציבי העידוד והסבסוד של הענף.
שכל ישר והיגיון כלכלי פשוט מראה שהעמידה הדווקנית של רשות המיסים תזיק לענף ולכלכלת המדינה וכך תהפוך הגבייה האמורה להפסד שיעלה בגובהו על המס שייגבה רטרואקטיבית.

מדינת ישראל יקרה מאוד לתיירים מסיבות רבות ומגוונות.
רשות המיסים בפועל החליטה לייקר את המחירים בישראל עוד יותר.
אנו צופים שההחלטה תפגע גם במאמצי השיווק ויעילות ההשקעות הכספיות של משרד התיירות בשיווק ועידוד התיירות לישראל.

על קברניטי המדינה והכנסת, למצוא פתרון לאלתר לטובת כלכלת המדינה אשר בשמה ועבורה פועלת רשות המיסים.