במסגרת הרצאתו, ציין פרופ' טרכטנברג כי כל ממשלות ישראל מעולם לא התכוונו הלכה למעשה לתת לתיירות מעמד של ענף כלכלי מוביל בכלכלת ישראל.

יו״ר הלשכה מר שמואל מרום מסר, במסגרת ברכתו לחג, ששר התיירות שוחח עמו ועידכן כי בקשת הנהלת הלשכה לשמר את קרן השיווק בגובה הנוכחי ע״ס 10 מיליון ש״ח, התקבלה על ידו והוכנסה לתוכנית העבודה לשנה הקרובה.

מנכ״ל הלשכה יוסי פתאל עדכן את הנוכחים בשורת נושאים שעומדים על סדר יומה של הלשכה ועל צומת הדרכים בנושא היחסים עם הרשות לאוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

בעקבות הפגישה שעתידה להתקיים עם מנהל הרשות, אמנון בן עמי, תחליט הלשכה באם להצטרף להליך המשפטי העומד בין חברת ורד השרון, חברת הלשכה, למדינה והרשות, בעקבות ההודעה על שינוי הדרסטי במדיניות מתן אשרות תייר למבקרים מאתיופיה.