ועדת אתיקה

עדת האתיקה המקצועית מורכבת מ 5 חברים ובאחריותה לנהל את האתיקה המקצועית של החברים בלשכה. הועדה פועלת לשמירה על יחסי מסחר נאותים בין הספקים, הלקוחות וחברי הלשכה. פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת האתיקה:

 

שם משפחה תפקיד
מרטה יעקבצינר חבר וועדת אתיקה
סטיב יפה חבר וועדת אתיקה
אסף רובין חבר וועדת אתיקה
עפר הייליג חבר וועדת אתיקה
יעקב פריד חבר וועדת אתיקה

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת מורכבת מ 4 חברי עמותה ומתפקידיה לבדוק את תקינות פעולות הלשכה והישגיה. פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת הביקורת:

שם משפחה תפקיד  
רפי שלף יו"ר וועדת ביקורת
ישראל רודריג חבר וועדת ביקורת
בנג'י שביט חבר וועדת ביקורת
כפיר שוורץ חבר וועדת ביקורת