בחודש אפריל 2015 נרשמו 310 כניסות מבקרים, 19% פחות מאפריל 2014.

סה"כ מתחילת השנה נרשמו 946 אלף כניסות מבקרים, 18% פחות מהתקופה המקבילה בשנת 2014.

מצ"ב דו"ח כניסות מאתר משרד התיירות

סטטיסטיקה 2015 -לפי חודשים