בחודש מרץ 2018 נכנסו לישראל 8.392 אלף תיירים – עליה של כ-34% ביחס לחודש מרץ אשתקד. בשלושת החודשים הראשונים של 2018 במצטבר נכנסו לישראל כ- 949 אלף תיירים – עליה של כ-29% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סה"כ ההכנסות מתיירות בחודש מרץ נאמדות בכ-577 מליון דולר.

כניסות תיירים מרץ 2010-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • נתוני חודש מרץ משקפים עליה של כ-34% בתיירות ביחס לחודש מרץ 2017 ועלייה של כ-63% ביחס לחודש מרץ 2016.
  • דרך האוויר נרשמו בחודש מרץ 2.348 אלף כניסות של תיירים, עליה של כ-36% ביחס למרץ 2017 ועלייה של כ-60%ביחס למרץ 2016 .
  • דרך היבשה נכנסו לישראל 6.44 אלף תיירים, עליה של כ-19% ביחס למרץ 2017 ועלייה של 101% ביחס למרץ 2016 .
  • בחודש מרץ נכנסו לישראל 2.23 אלף מבקרי יום לעומת 7.11 אלף במרץ אשתקד – עליה של כ-98% ביחס למרץ 2017 ועליה של 26% ביחס למרץ 2016.

לנתונים המלאים