נתוני כניסות התיירים מצביעים על עליה של 27.4% בתיירות הנכנסת לישראל בחודש ינואר 2017 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ומספר שיא של כ-210 אלף תיירים נכנסים בחודש ינואר.
בחודש ינואר 2017 נכנסו לישראל כ-210 אלף תיירים לעומת כ-165 אלף תיירים בחודש ינואר אשתקד המהווה עליה של כ-27% ועליה של כ- 25% ביחס לינואר 2015. דרך האוויר נרשמו בחודש ינואר 188.2 אלף כניסות תיירים – עלייה של כ- 23% ביחס לכניסות תיירים דרך האוויר בחודש ינואר 2016 ועלייה של כ-27% ביחס לחודש ינואר 2015. דרך היבשה נכנסו לישראל כ-22 אלף תיירים – עליה של 76% ביחס לחודש ינואר 2016. מספר מבקרי היום הסתכם בחודש ינואר בכ-12 אלף ומבטא עלייה של כ-23% ביחס לחודש ינואר 2016.

תיירים ללא יומית ושיוט 2017