fbpx

שאנן קראוס, ישראם ישראל

נולד בירושלים בשנת 1961.

בוגר (BA) האוניברסיטה העברית בכלכלה וחשבונאות ובעל תואר רואה חשבון.

מכהן כיום כמנכ"ל ובעל שליטה ב"ישראם ישראל", אחת מהחברות הגדולות בתיירות הנכנסת לישראל, העוסקת

בכל תחומי התיירות הנכנסת, לרבות הפעלת טיסות צ'רטר.

חבר הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל