תיירות אקולוגית, תיירות בת-קיימא, תיירות קהילתית ותיירות איטית – אלה הם רק חלק מהמושגים המתארים את הטרנדים החמים בתיירות העולמית. על אף ההבדלים בין המושגים השונים, כולם נשענים על אותם שני עקרונות – מודעות חברתית וסביבתית, ומשמעות חווייתית. בשנים האחרונות מתפתחת תיירות שמבקשת להשאיר חותם ולהשפיע לטובה על המקום בו מבקרים. התיירים אינם מסתפקים עוד בסימון וי בצ'ק ליסט עמוס באתרים, אלא מבקשים לחוות טיול שיש בו גם משמעות – מפגשים עם הקהילה המקומית, טיולי התנדבות, שימור הטבע והסביבה וקנייה מעסקים מקומיים בלבד. סקרי תיירות שנערכו בעולם מראים כי האג'נדה החברתית-סביבתית מהווה גורם משפיע בבחירת סוכנות נסיעות לארגון הטיול ואפילו בבחירת המלון. גם בישראל המגמה צוברת תאוצה וגורמי תיירות מרכזיים אינם אדישים לה. לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הציבה כאחת ממטרותיה גם את הסוגיה החברתית-סביבתית, והיא מנוסחת בחזון הלשכה וחבריה:

            "נשקיע בפיתוח סביבתי ובפיתוח הפריפריה החברתית והגיאוגרפית"

            "נפעל ליצירת חוויה תיירותית ישראלית ייחודית ומשמעותית"

            "נגן על ערכי הסביבה והטבע ונשלב מרכיבים חברתיים בחוויה התיירותית"

השלב הבא הוא הגברת המודעות בקרב מארגני תיירות ומשפיענים בתעשייה, ושילוב תכנים חברתיים וסביבתיים בחבילות התיור, בפרויקטים תיירותיים ובמיזמי שיווק לחו"ל.

לקריאה נוספת