נתונים מקוריים: ינואר – אוקטובר 2018 בהשוואה לינואר-אוקטובר 2017

3.6 מיליון כניסות מבקרים לישראל (עלייה של 14%)

 4.3 מיליון כניסות תיירים (עלייה של % 15)

3.0 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של % 14 )

383 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של% 19)

212 אלף כניסות של מבקרי יום (עלייה של 5%)