לאיסה טור

מידע נוסף

טלפון : +972 3 6055477

פקס : +972 3 6052811

איש קשר : לדה סמוילוב

אתר אינטרנט : www.laisaisrael.com

אימייל : lada@laisaisrael.com