יפה תור בע"מ

התמחות בחבילות תיור מיוחדות

מידע נוסף

טלפון : 972-4-8340384

פקס : 972-4-8573813

איש קשר : מיכל גל-עוז

אתר אינטרנט : www.yaffatours.com

אימייל : michal@yaffatours.com