נתונים מקוריים: ינואר – אוקטובר 2018 בהשוואה לינואר-אוקטובר 2017

3.6 מיליון כניסות מבקרים לישראל (עלייה של 14%)

 4.3 מיליון כניסות תיירים (עלייה של % 15)

3.0 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של % 14 )

383 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של% 19)

212 אלף כניסות של מבקרי יום (עלייה של 5%)

בחודש מרץ 2018 נכנסו לישראל 8.392 אלף תיירים – עליה של כ-34% ביחס לחודש מרץ אשתקד. בשלושת החודשים הראשונים של 2018 במצטבר נכנסו לישראל כ- 949 אלף תיירים – עליה של כ-29% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סה"כ ההכנסות מתיירות בחודש מרץ נאמדות בכ-577 מליון דולר.

כניסות תיירים מרץ 2010-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • נתוני חודש מרץ משקפים עליה של כ-34% בתיירות ביחס לחודש מרץ 2017 ועלייה של כ-63% ביחס לחודש מרץ 2016.
  • דרך האוויר נרשמו בחודש מרץ 2.348 אלף כניסות של תיירים, עליה של כ-36% ביחס למרץ 2017 ועלייה של כ-60%ביחס למרץ 2016 .
  • דרך היבשה נכנסו לישראל 6.44 אלף תיירים, עליה של כ-19% ביחס למרץ 2017 ועלייה של 101% ביחס למרץ 2016 .
  • בחודש מרץ נכנסו לישראל 2.23 אלף מבקרי יום לעומת 7.11 אלף במרץ אשתקד – עליה של כ-98% ביחס למרץ 2017 ועליה של 26% ביחס למרץ 2016.

לנתונים המלאים

בחודש מרץ 2016 נרשמו 240 אלף כניסות תיירים,  1% יותר ממרץ 2015.

סה"כ מתחילת השנה נרשמו 637 אלף תיירים בדומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

מצ"ב דו"ח כניסות מאתר משרד התיירות:

Visitor_Arrivals_Israel_Day_Cruise_Mar_2016 (1)

בחודש אפריל 2015 נרשמו 310 כניסות מבקרים, 19% פחות מאפריל 2014.

סה"כ מתחילת השנה נרשמו 946 אלף כניסות מבקרים, 18% פחות מהתקופה המקבילה בשנת 2014.

מצ"ב דו"ח כניסות מאתר משרד התיירות

סטטיסטיקה 2015 -לפי חודשים

בפברואר נרשמו 187אלף כניסות תיירים לישראל – ירידה של 16% לעומת אשתקד

198 אלף כניסות מבקרים נרשמו בפברואר 2015, 19% פחות מפברואר 2014 380 אלף כניסות מבקרים נרשמו מתחילת השנה,  20% פחות מתקופה מקבילה ב- 2014.

 בחודש פברואר 2015, נרשמו 198 אלף כניסות של מבקרים, 19% פחות מפברואר 2014. מספר זה נמוך מהכניסות שנרשמו בחודשי פברואר מאז 2010. מתוך כניסות אלה, 187 אלף היו כניסות של תיירים, 16% פחות מפברואר 2014.

 

unnamed להורדת חוברת סטטיסטיקל

מידע סטטיסטי נוסף על כניסות תיירים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה