נתוני כניסות התיירים מצביעים על עליה של 27.4% בתיירות הנכנסת לישראל בחודש ינואר 2017 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ומספר שיא של כ-210 אלף תיירים נכנסים בחודש ינואר.
בחודש ינואר 2017 נכנסו לישראל כ-210 אלף תיירים לעומת כ-165 אלף תיירים בחודש ינואר אשתקד המהווה עליה של כ-27% ועליה של כ- 25% ביחס לינואר 2015. דרך האוויר נרשמו בחודש ינואר 188.2 אלף כניסות תיירים – עלייה של כ- 23% ביחס לכניסות תיירים דרך האוויר בחודש ינואר 2016 ועלייה של כ-27% ביחס לחודש ינואר 2015. דרך היבשה נכנסו לישראל כ-22 אלף תיירים – עליה של 76% ביחס לחודש ינואר 2016. מספר מבקרי היום הסתכם בחודש ינואר בכ-12 אלף ומבטא עלייה של כ-23% ביחס לחודש ינואר 2016.

תיירים ללא יומית ושיוט 2017

בחודש מרץ 2016 נרשמו 240 אלף כניסות תיירים,  1% יותר ממרץ 2015.

סה"כ מתחילת השנה נרשמו 637 אלף תיירים בדומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

מצ"ב דו"ח כניסות מאתר משרד התיירות:

Visitor_Arrivals_Israel_Day_Cruise_Mar_2016 (1)

בחודש אפריל 2015 נרשמו 310 כניסות מבקרים, 19% פחות מאפריל 2014.

סה"כ מתחילת השנה נרשמו 946 אלף כניסות מבקרים, 18% פחות מהתקופה המקבילה בשנת 2014.

מצ"ב דו"ח כניסות מאתר משרד התיירות

סטטיסטיקה 2015 -לפי חודשים

בפברואר נרשמו 187אלף כניסות תיירים לישראל – ירידה של 16% לעומת אשתקד

198 אלף כניסות מבקרים נרשמו בפברואר 2015, 19% פחות מפברואר 2014 380 אלף כניסות מבקרים נרשמו מתחילת השנה,  20% פחות מתקופה מקבילה ב- 2014.

 בחודש פברואר 2015, נרשמו 198 אלף כניסות של מבקרים, 19% פחות מפברואר 2014. מספר זה נמוך מהכניסות שנרשמו בחודשי פברואר מאז 2010. מתוך כניסות אלה, 187 אלף היו כניסות של תיירים, 16% פחות מפברואר 2014.

 

unnamed להורדת חוברת סטטיסטיקל

מידע סטטיסטי נוסף על כניסות תיירים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה