שנת 2019 מסתיימת עם 4.55 מיליון תיירים  יוסי פתאל מתריע על הצורך בפיתוח תשתיות מתאימות  לקליטת התיירים 

https://www.ias.co.il/תיירות/שנת-2019-תסתיים-עם-4-55-מיליון-כניסות-תיירים/