01/03/2022

"אם אתם מקבלים החלטות באירוע חירום והן לא מיושמות תוך שלושה חודשים- צריכה להדלק מנורה אדומה!"

יוסי פתאל, מנכ"ל הלשכה השתתף בישיבה של השדולה למען התיירות, ודרש כי הממשלה תיערך למשברים עתידיים בצורה מערכתית, עוד טרם המשבר מגיע.
"לא יתכן שהכנסת תקבל החלטות והן יישמו רק כעבור שנה, כשאנחנו נמצאים באירוע חירום.
זו חלטורה של ניהול משברים" דבריו של מנכ"ל הלשכה.
לצפייה בדבריו של יוסי פתאל בשדולה למען התיירות