fbpx
29/12/2022

ביקור מנכ"ל הלשכה בבית לחם כאורח ארגון מארגני התיירות הפלסטיניים, והתאחדות בתי המלון בבית לחם 

מנכ"ל הלשכה יוסי פתאל סייר אתמול בבית לחם, ונפגש עם עמיתיו מישל עוואד, יו"ר לשכת מארגני התיירות הפלסטינים, איהב ג'ברי, מנכ"ל הלשכה, ואליאס אלערג'ה, יו"ר התאחדות בתי המלון בעיר.

הפגישה והסיור התקיימו בהשתתפות גורמים רשמיים נוספים. 

הוסכם על שורה של נושאים משותפים עליהם יעבדו הגופים יחדיו בכדי לשפר את חוויית הביקור של התיירים בבית לחם. 

ברור גם לעמיתינו הפלסטינים כי המשך ההתנהלות הנוכחית עלולה לגרום למצב בו קבוצות תיירים שאינן חייבות לבקר בעיר יימנעו מכך. 

המוסכמה הקיימת אצלנו לפיה ברגע שעוברות הקבוצות אל הצד הפלסטיני הן בשליטה חד צדדית של גורמי התיירות והמסחר בלבד, חייבת להשתנות. יש הסכמה ואף עידוד מצד עמיתנו, שלחברי הלשכה תהיה השפעה בכל מה שקשור לשינויים נדרשים בהתנהגות מול קבוצות התיירים בבית לחם ובמקומות נוספים. 

לעמיתנו יש ציפייה כי הלשכה תפעל בערוצים שונים לקדם הנושאים הבאים : 

ניהול תנועת המבקרים בכנסיית המולד – היעדר הניהול של תנועת התיירים וצוואר הבקבוק בכניסה למערת הלידה של ישו

חנויות המזכרות – הנושא נדון באריכות. ברור לכולם שעסקי המזכרות חייב לעבור שינוי וארגון מצד כל השותפים. עסקים אלה הפכו לאבן נגף בחוויית הביקור אשר מאיימת על האפשרות להתפתחות ביקורי תיירים בעיר . 

סיור חברי הלשכה בעיר – שלושת הארגונים יפעלו ארגון סיורים בעיר למפעילי התיירות החברים בלשכה 

גיבוש תכנית עבודה משותפת למארגנים ישראלים ופלסטינים – שני הצדדים יהיו מחויבים ליישום משותף

גיבוש נייר עבודה משותף – ע"י 3 הארגונים, אשר יקודם אצל הממשל בצד הישראלי ובצד הפלסטיני 

קוד אתי – הסכמה על כללי אתיקה אשר יאכפו על ידי הארגונים

מדריכי התיירים– הוסכם כי יש להסדיר עבודת מורי הדרך ולהכניסה למסגרת מוסכמת 

ארגון מפגש משותף של שרי התיירות ברשות ובישראל בשיתוף שלושת הארגונים 

מעבר רחל – טיפול בהתנהלותו הנוכחית אשר מייצרת חסמים ועומסים 

פתיחת מעבר נפרד למעבר פלשתינים לישראל וחזרה 

לסיכום: יש רצון עז מצד עמיתינו הפלסטינים לפעילות משותפת, להכנסת סדר בביקור קבוצות תיירים בבית לחם ובאתרים נוספים ברשות. ההתנהלות הנוכחית אקראית ומנוצלת לרעה על חשבון חוויית הטיול. ללא פעילות משותפת וחתירה לשיפור הקיים, ייפגע המוצר התיירותי על חשבון כולם.

הנהלת הלשכה תדון במכלול הסעיפים שנדונו בביקור במטרה לגבש תוכנית עבודה בשיתוף הממשלות בשני הצדדים. 

צוואר הבקבוק – מערת הלידה של ישו