fbpx

הגשת מועמדות לחברות בלשכה

למה להיות חבר בלשכה ?

  • לשכת מארגני תיירות נכנסת הינה האיגוד המקצועי המייצג את סוכני הנסיעות העוסקים בתיירות נכנסת.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת מייצגת את חבריה מול רשויות ממשלתיות וציבוריות ומול גופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, מלונאות, תחבורה ושירותים לתייר.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת פועלת להסרת חסמים כגון ויזות מעברי גבולות בדיקות ביטחוניות.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת פועלת לקדום הסכם עם האיחוד האירופאי לשמיים פתוחים והגדלת היצע המושבים.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת פועלת להוספת חדרי מלון בישראל ודירוג בתי מלון.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת מייצגת את חבריה במשא ומתן מול אגודת מורי הדרך בהסכם העבודה.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת מייצגת את חבריה במשא ומתן מול התאחדות בתי המלון בישראל.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת מקיימת ימי עיון סמינרים כנסים מקצועיים וסיורים לימודים במשך ימות השנה.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת מקיימת מפגשים לחברי הלשכה עם נציגי חברות זרות שמעוניינים להתחיל לפעול בישראל.
  • לשכת מארגני תיירות נכנסת מציעה הטבות לחבריה בכניסות לאתרי רשות הטבע והגנים בשירות של קבלת פנים וליווי נוסעים בהגיעם לשדה התעופה בן גוריון.

למבקשים להצטרף כחברי עמותה בלשכת מארגני תיירות נכנסת, מצורפים טפסי בקשה, הנחיות להגשת הבקשה והתקנון החדש של הלשכה

טפסי הצטרפות לשכת מארגני תיירות נכנסת 2023 – לחץ כאן.

תקנון הלשכה

על מנת להגיש מועמדות ולקבלת פרטים נוספים ניתן  ליצור קשר.