fbpx

הגשת מועמדות

למבקשים להצטרף כחברי עמותה או עמיתים בלשכת מארגני תיירות נכנסת, מצורפים טפסי בקשה, הנחיות להגשת הבקשה והתקנון החדש של הלשכה.

טופס הצטרפות כחבר

טופס הצטרפות כעמית

על מנת להגיש מועמדות צרו קשר.

 

דמי חבר 2014

קבוצה

מחזור פעילות שנתי לדרוג קבוצה ב-$ (מיליוני $)

דמי חבר לחודש

ב-$

א

עד 0.5

75

ב

0.5-1.0

125

ג

1-3

150

ד

3-5

200

ה

5-10

250

ו

10-15

300

ז

15-20

350

ח

20-30

400

ט

30-40

450

י

40 ומעלה

500

הערות

–        דמי החבר לשנה שוטפת מבוססים על מחזורי פעילות של שנה שנסתיימה.

–        דמי החבר נגבים בשני תשלומים שנתיים.

–        שער הדולר נקבע ביום הוצאת החשבונית.

–        הנהלת הלשכה סוברנית לשנות דמי חבר מעת לעת.