09/09/2021

הזמנת פוליסות ביטוח לתיירים

ביטוח קורונה לתיירים פתוח להזמנות באמצעות חברת “סמייל”. 

להלן פירוט פרטי הביטוח והליך ביצוע הזמנת השירות:​​​

  1. הסוכן ישלח קובץ אקסל עם פרטי קבוצת התיירים לפחות שבוע מראש לכתובת האי-מייל של סמייל: smile@smiletourism.co.il(עד לפיתוח הממשק במערכות “סמייל”).
  2. לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח חשבונית לסוכן לתשלום מיידי. שימו לב כי ההזמנה לא תאושר עד להסדרת התשלום מול הנהלת חשבונות “סמייל”.
  3. צוות “סמייל” ישלח אי-מייל לחברת הביטוח עם פרטי התיירים.
  4. חברת הביטוח תישלח לאי-מייל של הסוכן+העתק ל”סמייל”, את אישור הפוליסה עם פרטי התיירים, בתוך יום עסקים אחד ממועד קבלת הפרטים.
  5. מצ”ב אישור פוליסה לדוגמה.

תנאי ביטוח הפוליסה (מצ”ב פירוט בעברית ובאנגלית):

  1. הביטוח יחול על תיירים אשר נמצאו חיוביים לקורונה במשך תקופת הביטוח של עד 28 יום שהות בישראל.
  2. הכיסוי הביטוחי כולל: אשפוז בבי”ח בשל קורונה עד 25,000$, פינוי חירום אם בתי החולים בישראל עמוסים מדי עד 25,000$, הטסת גופה במקרה של מוות מקורונה עד 5,000$, שינוי כרטיס טיסה כתוצאת ממחלת הקורונה עד 3,000$, עלויות בידוד כתוצאה מקורונה עד 150$ למשך 14 יום החל מהיום הרביעי.
  3. סה”כ כיסוי- עד 30,000$ לתייר.
  4. כל ההוצאות הללו שנגרמו בשל מחלת הקורונה יכוסו בהשלמה לכל ביטוח פרטי אחר שיש לתייר.
  5. עלות הביטוח- 6.09$ לתייר למשך כל התקופה ועד 28 יום.

למידע ופרטים נוספים

להורדת קובץ האקסל להזמנות

אישור פוליסה לדוגמה

תנאי הפוליסה בעברית

תנאי הפוליסה באנגלית