fbpx

החזר מע״מ לתיירים

החזר מע”מ לתייר שרכש טובין בישראל

* יש לבצע את תהליך החזרת המע”מ בכל יציאה מהארץ לרבות יציאה חד יומית. 

​בסעיף 43ב’ לחוק מע”מ , התשל”ו 1976 (להלן – החוק), נקבע כי תייר זכאי בעת יציאתו מישראל, להחזר מס ערך מוסף (להלן – המע”מ) ששילם בעת רכישת טובין בבית עסק, שאושר לעניין זה על ידי משרד התיירות.

תייר הזכאי להחזר מע”מ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע”מ, התשל”ו-1976 – הינו תייר אשר קיבל אשרת כניסה מאחד הסוגים הבאים: B2, B3 או B4 ודרכונו הוחתם בהתאם או ברשותו טופס על/17 “רישום כניסה/יציאה” או טופס “הצהרת תייר, שאיננו אזרח ישראלי, לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975.

החזר המע”מ יחול בתנאים הבאים:

 1. סכום רכישה מינימלי- ערך עסקה מינימלי ביום הרכישה המזכה את התייר לקבל החזר מע”מ, עומד היום על סך 400 ₪ כולל מע”מ.
 2. הרכישה בוצעה בבית עסק, שאושר על ידי רשות המיסים בישראל ומשרד התיירות, כבית- עסק הכלול בהסדר להחזר מע”מ (על חלון או דלק בית-העסק תהיה מדבקה המעידה על היותו כלול בהסדר) ובעת הרכישה יקבל התייר חשבונית מס ומסמך ייעודי , אשר יציג אותו בפני פקיד חברת מילגם, שירותים לעיר בע”מ”, המפעילה את שרות החזר המע”מ לתייר, בעת יציאתו מהארץ.
 3. בעת רכישת הטובין, על התייר לוודא, שכל פרטי הטובין ופרטי התייר, מולאו כראוי במסמך הייעודי וחשבונית המס.
 4. טובין שנרכשו כאמור, חייבים להיות מוצאים מגבולות מדינת ישראל.
 5. הטובין נרכשו לשימושו העצמי של התייר בלבד ובכמויות שאינן מסחריות.
 6. החזר המע”מ, אינו חל על רכישה של מוצרי טבק, מזון ומשקאות, למעט אלכוהול שנרכש ביקבים וחנויות שקיבלו אישור מראש ממשרד התיירות למוכרם לתיירים.
 7. ברכישת תכשיטים וחפצי ערך בשווי מעל 20,000 ₪ כולל מע”מ, חובה על בית העסק לארוז בשקית מקורית של בית העסק.
 8. על התייר להימנע מפתיחת השקית עד אשר, יוצגו התכשיטים /חפצי ערך בפני פקיד חברת מילגם שירותים לעיר בע”מ, לשם קבלת החזר המע”מ.
  תייר המבצע רכישה של תכשיט באזור אילת יהא זכאי להחזר מס הערך המוסף ששילם באם ערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל – 200 דולר של ארצות הברית לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לפני מועד הרכישה; לעניין זה, “תכשיט” – לרבות שעון;”
  יובהר כי תכשיט כאמור שערכו נמוך מ- 200 דולר של ארצות הברית, פטור ממס ערך מוסף לפי סעיף 5(ג) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ”ה-1985.
 9. בעת היציאה מישראל, על התייר לגשת לדלפק החזר המע”מ של חברת מילגם שירותים לעיר בע”מ, ולהציג : את דרכונו, הטובין בצרוף חשבונית המס ומסמך הייעודי, בגין רכישת הטובין , לאישור החזר המע”מ.
 10. תייר היוצא מהארץ דרך נמל תעופה בן-גוריון, ויש עמו טובין שלא ניתן להעלותם למטוס כמטען יד, והן מטעמי ביטחון (מוצרי קוסמטיקה וכד’), עליו לגשת לדלפק החזר המע”מ של חברת מילגם שירותים לעיר בע”מ, שנמצא בכניסה לאולם היוצאים מהארץ לפני בדיקות הביטחוניות.
  בדלפק החזר המע”מ, על התייר להציג את דרכונו , הטובין בצרוף חשבונית המס ומסמך הייעודי, כדי לקבל אישור להחזר המע”מ, החזר המע”מ יינתן לתייר בדלפק החזר המע”מ של חברת מילגם שירותים לעיר בע”מ, בשטח אולם הנוסעים לאחר שיעבור את ביקורת הגבולות.
 11. על התייר לבקש את החזר המע”מ לפני שיעזוב את הארץ. במקרים שבקשה מגיעה מחו”ל מכל סיבה שהיא, לא יאושר החזר המע”מ.

להלן פירוט האתרים להחזר המע”מ לתייר באתרי היציאה מישראל, בהם פועלים דלפקי החזר מע”מ :

 1. נמל התעופה בן גוריון – במתחם נמל התעופה יופעלו עמדות בטרמינל 1 ובטרמינל 3.
 2. נמל אשדוד.
 3. נמל חיפה.
 4. נמל אילת.
 5. נמל המרינה בהרצליה.
 6. המרינה באשקלון.
 7. מעבר אלנבי.
 8. מעבר נהר הירדן.
 9. מעבר טאבה.
 10. מעבר ערבה.
 11. מעבר עובדה.

נתונים לגבי אחוז העמלה שעל הספק לגבות מהתייר, מתוך סכום המע”מ להחזר, מובאים להלן:

סכום רכישה כולל מע”מ בש”ח

סכום המע”מ הכלול ברכישה בש”ח

שיעור העמלה הנגבית מהתייר

400-600

61-92

15%

601-1,000

92-152

13.50%

1,001-2,200

152-336

10.50%

2,201-4,000

336-610

8.10%

4,001-8,000

610-1,220

7.20%

8,001-16,000

1,220-2,441

6.30%

16,001-28,000

2,441-4,271

5.40%

מעל 28,000

מעל 4,271

4.80%

 *הנתונים בטבלה מבוססים של מע”מ בשיעור 18%.

אופן ביצוע תשלום ההחזר:

 • מזומן
 • שיק
 • העברה בנקאית

במקרים בהם התייר ידרוש החזר המע”מ במזומן ו/או באמצעות העברה בנקאית, ההחזר כאמור כרוך בעמלה נוספת, אשר תיגבה מהתייר, כמפורט להלן:

 • החזר המע”מ במזומן – תגבה עמלה בשיעור של 1.99% מסכום ההחזר.
 • החזר המע”מ בהעברה בנקאית – תגבה עמלה בסכום של 30.99 ₪ מכל תייר (ללא קשר למספר מסמכים הייעודיים או סכום החזר המע”מ).

 מי שנכנס לישראל כמפורט להלן, אינו נחשב תייר לעניין חוק מע”מ ואינו זכאי להחזר מע”מ :

 מי שנכנס לישראל על פי אשרת ביקור מסוג B1 , מאחר ואשרה זו ניתנה לו בשל עבודה זמנית בשכר.

 1. אזרחי ישראל בעלי אזרחות כפולה (גם של מדינת ישראל וגם של מדינה זרה), מאחר ואינם זכאים לקבל אשרת כניסה מסוג B2, B3 או B4 בעת ביקור כניסתם לישראל.

אינם רשאים לבצע רכישות במסגרת ההסדר החל על “תייר” גם אם אינם מתגוררים בישראל שנים רבות אם יש להם אזרחות נוספת. למעט קטין שנולד בחו”ל להורים ישראלים , עד שמילאו לו 18 שנה.

 לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לשירות לקוחות – חברת מילגם שירותים לעיר בע”מ:

 מספר טלפון, שירות הלקוחות: 03-7280123, פקס: 03-7280124, מייל: vat.info@milgam.co.il