fbpx

החלטות הממשלה בנושא התיירות

דגשים להחלטת הממשלה על חבילת סיוע לתעשיית התיירות בכחצי מיליארד ₪

 

  1. לראשונה ממשלת ישראל מכירה בכך שכלל תעשיית התיירות בכל הארץ נפגעה וכי יש לפצות אותה. כך למשל במלחמת לבנון ה-2 הפיצוי ניתן רק לאזור גיאוגרפי מוגבל – מחיפה צפונה.
  2. לראשונה חבילת הסיוע מתייחסת לכל ענפי התיירות. כך למשל במלחמת לבנון ה-2 מורי דרך שבוטלו סיורים בצפון והוא עצמו תושב המרכז  -לא קיבל פיצוי. במתווה של היום – לא משנה היכן הוא מתגורר ומהיכן הוא מנהל את עסקו. 
  3. הישג חסר תקדים בהיקף הסיוע. כך למשל, אחרי מלחמת לבנון השנייה ניתן פיצוי בסכום של  173 מיליון ש”ח.
  4. שר התיירות ד”ר עוזי לנדאו התעקש לכלול את מורי הדרך ואת העסקים הקטנים בתיירות (ולא רק מלונות).

 

גיבוש המתווה הוא ייחודי בכך שהצוות הבין משרדי בראשות מנכ”ל המשרד אמיר הלוי, שמע גם גורמים שבדרך כלל אינם בתחום אחריותו הישירה, כמו מסעדות, תעופה והסעות, שהם מרכיב כלכלי חשוב ממארג תעשיית התיירות.

על פי המתווה שגובש תקצה המדינה כ-491 מיליון שקלים, כאשר עיקר הסכום יופנה לשיקום התיירות נכנסת:

בין הסעיפים העיקריים (פירוט בע”פ):

תקציב השיווק בחו”ל יגדל ב-50 מיליון ₪.

תוקצה קרן שיפוצים למלונות בסכום של 180  מיליון ₪.

יתוקצבו הכשרות מקצועיות לעובדים בכלל הענפים בסכום של 110 מיליון ₪.

סיוע בארנונה בסכום של 60 מיליון ₪ (על פי מידת הפגיעה).

הקמת תשתיות תיירותיות בדרום (באשקלון, במצפה רמון)  40 מיליון ₪.

יינתנו הקלות ללווים בקרן לעסקים קטנים הנזקקים לערבות ממשלתית בתקצוב של 12 מיליון ₪. הערבות הממשלתית תגדל מ-70% ל-85%.

מורי הדרך יקבלו סיוע בסיורים של כ-20 מיליון ₪.

תוך 90 יום יגובש מנגנון להקמת רשת ביטחון להקמת בתי מלון.

לראשונה, הוחלט על הקמת צוות בין משרדי שיבחן מנגנון סיוע עתידי לתמיכה בתעשיית התיירות בעתות משבר (בדומה לקרן נזקי חקלאות) הצוות יגבש מסקנותיו תוך 120 יום. 

התקדמות בנושאים הקשורים לסיוע לחברי הלשכה בעקבות מבצע “צוק איתן”

החלטת הממשלה בנושאים הקשורים לתעשיית התיירות בעקבות מבצע “צוק איתן” מאפשרת למארגני התיירות הנכנסת להסתייע בשני נושאים:

קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת והכשרה מקצועית באמצעות חל”ת.

 

 1.      קרן שיווק לשנת 2014-2015

1)     סיכומים לגבי נוהל קרן השיווק להשתתפות בפעולות שיווק לתקופה 1/4/14-31/3/15

√    נוהל קרן השיווק לתקופה זו יתוקן ויישלח להערכתנו עד סוף אוקטובר.

√    הגשת הבקשות להנהלת הקרן צפויה להיות עד דצמבר 2014, דבר שיאפשר לחברות להגיש בקשות שההתאמה שלהן לביצוע תהיה באחוז גבוה.

√    על פי נוהל הקרן המתוקן, ההשתתפות בפעולות תהיה עד 75%. בפועל ההערכה כי התקציב להשתתפות בשיעור זה מובטח.

√    בנוהל המתוקן יהיו שינויים נוספים שעיקרם הקטנת מחזור העסקים הנדרש בשנה קודמת לצורך זכאות להשתתפות בקרן, הקטנת סכום ההוצאה הנדרש, שינויים שיאפשרו לחברות שמחזור עסקיהם קטן, להסתייע בקרן.

√    תוגדל התקרה להשתתפות הקרן בהוצאות לפעולות שיווק של חברה בודדת.

אנו nקווים שדרישתנו למתן מקדמות בחודש ינואר 2015 על סמך תוכניות השיווק שיוגשו בדצמבר 2014, יענו בחיוב בנוהל הקרן.

הנהלת הלשכה מייחסת חשיבות מירבית לדרישה זו !!!

2)     הנהלת הלשכה ממשיכה לדרוש הכנסת קריטריון של מענק תמריץ בנוהל קרן השיווק, קריטריון המבוסס על אחוז ממחזור עסקים.

 

 

 2.      חל”ת הכשרה מקצועית

בימים אלו מתקיימים דיונים אינטנסיביים להפעלת תוכניות חל”ת עם הכשרה מקצועית.

הנחת העבודה בשלב זה, הנחה שנתמכת ע”י משרד התיירות וטרם אושרה, הינה להפעלת חל”ת של 3 ימי לימוד וסיורים ו-2 ימי עבודה מעשית במשרדים.

הנהלת הלשכה הגישה הערכות לגבי הביקוש לתוכניות אלו לפי הפירוט כלהלן:

1)     פריסה גיאוגרפית של כיתות לימוד בת”א ובירושלים.

2)     מחזורי פעילות:

נובמבר דצמבר 2014 (תוכנית של חודשיים)

ינואר פברואר 2015 (תוכנית של חודשיים)

מרץ אפריל 2015 (תוכנית של חודשיים)

כמו כן תופעל תוכנית של כחודש ימים, במידה ויהיה ביקוש, בשלושה סבבים עפ”י מתכונת זהה (כ-3 ימי לימוד וסיורים יומיים ועבודה מעשית) למנהלים בדרג בכיר שאינם בעלי שליטה.

 

מודגש כי כל התוכניות והזכאות לדמי אבטלה מותנים בעמידה של העובדים בזכאות לדמי אבטלה לפי חוק ביטוח לאומי.

אנו מביאים דברים אלו לידיעתכם בשלב זה ונעדכן בימים הקרובים בכל הפרטים הנוספים בהתייחסות לקרן השיווק ולתוכניות ההכשרה המקצועית.

לכשיתבררו התנאים להפעלת החל”ת, ישלחו שאלונים לקבלת נתונים להיקף העובדים שחברי הלשכה יכולים ומעוניינים לשלוח לתוכנית זו בת”א ובירושלים.