22/07/2021

המשך פיילוט הבאת קבוצות תיירים לישראל

לפני יומיים, התכנס צוות שרים מיוחד לדון ולגבש המלצות בעניין נתב״ג ותנועת ישראלים ותיירים מ- ואל ישראל, לאור ההתגברות המתחדשת של התחלואה. 
 
לקראת הישיבה קיימנו דיונים עם בכירים במשרדי הממשלה הרלוונטים והגשנו ניירות עבודה המפרטים את האופן המקצועי והבטוח שחברי הלשכה מטפלים ומנהלים את קבוצות התיירים במסגרת הפיילוט. משרד התיירות השתתף בדיון וקידם את הנושא.
 
לשמחתנו התקבלה המלצה להמשיך את הפיילוט.
המשך הפעלת הפיילוט להבאת קבוצות תיירים הוחרג מההמלצה הכללית לדחות את המתווה לכניסת תיירים לישראל (בודדים וקבוצות שהיה אמור להתחיל ביולי).
 
המלצת צוות השרים להמשך הפעלת הפיילוט חייבת בהחלטה של קבינט הקורונה שאמור להתכנס בימים אלו. מכיוון שקבינט הקורונה טרם אישר רשמית את ההמלצה להמשך הפעלת הפיילוט, צוות משרד התיירות אינו יכול לקבל בקשות חדשות לחודשים אוגוסט ואילך.
 
כאמור החלטה אמורה להתקבל בקבינט בקרוב מאוד. לאחר קבלת האישור הרשמי תוכל מערכת משרד התיירות לקלוט את הבקשות לקבוצות לחודשים הבאים. נעדכנכם מיד לאחר ישיבת קבינט הקורונה.