fbpx

הסכם התאחדות בתי המלון

Untitled-2

לשכת מארגני תיירות נכנסת חתמה על הסכם מול התאחדות בתי המלון.

בחודש מרץ 2014 נוספו שינויים לתנאי ההסכם.

להלן ההסכם, השינויים והבהרות לגבי השינויים:

הסכם התאחדות המלונות החדש 

IHA_agents contract

לתוספת ההסכם עם המלונות – לחץ כאן
להבהרות להסכם התאחדות המלונות – לחץ כאן