ועדות

ועדת אתיקה

ועדת האתיקה המקצועית מורכבת מ-4 חברים ובאחריותה לנהל את האתיקה המקצועית של החברים בלשכה. הועדה פועלת לשמירה על יחסי מסחר נאותים בין הספקים, הלקוחות וחברי הלשכה.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת האתיקה:

שם משפחה חברה תפקיד
עופר הייליג נופר טורס  חבר ועדת אתיקה
רפי בן-חור רפאל בן חור  חבר ועדת אתיקה
שמואל שומשטיין טיולי אגדות  חבר ועדת אתיקה
אבינועם נחמד ישראל עלית טורס  חבר ועדת אתיקה

.

.

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת מורכבת מ 4 חברי עמותה ומתפקידיה לבדוק את תקינות פעולות הלשכה והישגיה.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת הביקורת:

שם משפחה חברה  תפקיד
רפי שלף אינטרנשיונל יו”ר ועדת ביקורת
בנג’י שביט רג’ינה טורס  חבר ועדת ביקורת
אורנה חי בייבלנד 4 יו  חבר ועדת ביקורת
ויויאן רז סופרב  חבר ועדת ביקורת