ועדות

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת מורכבת מ 4 חברי עמותה ומתפקידיה לבדוק את תקינות פעולות הלשכה והישגיה.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת הביקורת:

שם משפחה חברה  תפקיד
רפי שלף אינטרנשיונל יו"ר ועדת ביקורת
בנג'י שביט רג'ינה טורס  חבר ועדת ביקורת
ערן  בנקל G2  חבר ועדת ביקורת
מיכל גל-עוז יפה תור אופריישן  חברת ועדת ביקורת