fbpx

ועדות

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת מורכבת מ 4 חברי עמותה ומתפקידיה לבדוק את תקינות פעולות הלשכה והישגיה.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת הביקורת:

שם משפחה חברה  תפקיד
רפי שלף אינטרנשיונל יו"ר ועדת ביקורת
נטלי אוברט אוברט טורס  חבר ועדת ביקורת
כפיר שוורץ אהלן אולימפוס  חבר ועדת ביקורת