fbpx

חזון לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל

חזון לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל

התיירות המאורגנת תמשיך להוביל את התיירות הנכנסת בישראל עם מוצר תיירותי איכותי, חדשני ורלוונטי בעל תרומה מהותית וברת קיימא למיצובה של ישראל כיעד מועדף ולצמיחה של הכלכלה והחברה בישראל. לשכת מארגני התיירות הנכנסת פועלת כהתארגנות יוזמת ופעילה של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום, הפועלים לקידום הענף כולו מתוך מחויבות לקוד אתי מוגדר, לשקיפות ולמצוינות בהיבטים מקצועיים, עסקיים וחברתיים.

על מנת לקדם את החזון נפעל בארבעה כיוונים משלימים:

השאת ערך ברמה הלאומית

– נמשיך להוות נדבך מרכזי בתיירות הנכנסת ולהיות אחראים לחלק הארי מההכנסות הנגזרות ממנה.

– נפעל לקידום תדמיתה של ישראל בזירה הבינלאומית כיעד תיירותי נכסף.

– נשקיע בפיתוח סביבתי ובפיתוח הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

– נשמש כזרזים ומאיצים לשיפור תשתיות התיירות באמצעות כל שותפינו (במגזר העסקי, החברתי והציבורי).

עיצוב, פיתוח ושימור מוצר תיירותי איכותי, חדשני ורלוונטי

– נפעל ליצירת חוויה תיירותית ישראלית ייחודית ומשמעותית.

– נתאים את הצעת הערך שלנו למגמות המשתנות בעולם התיירות הגלובלי.

– נשלב טכנולוגיות חדשניות כמנוף ליצירת חוויה תיירותית עדכנית המותאמת אישית לתייר הקבוצתי.

– נגן על ערכי הסביבה והטבע ונשלב מרכיבים חברתיים בחוויה התיירותית.

חיזוק ומיצוב ענף התיירות הנכנסת כמנוע צמיחה

– נפעל לקדם סדר יום ציבורי ופוליטי המציב את ענף התיירות הנכנסת גבוה בסדרי העדיפויות הלאומיים.

– ניקח חלק פעיל בהצבת כיוונים אסטרטגיים לפיתוח התיירות הנכנסת בשיתוף עם משרד התיירות.

– נעמיק שיתופי פעולה בין חברי הלשכה ולשכות דומות בעולם.

– נטפח שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמי תיירות מקומיים

מיצוב הלשכה כהתארגנות מקצועית מובילה, עדכנית ומוסיפת ערך

– נעמיק את הערכים המוספים המוצעים על-ידי חברי הלשכה לחבריה בתחום העסקי, המקצועי והארגוני.

– נבסס את פעילות הלשכה על קוד אתי ותו תקן מחייב.

– נפתח ונטפח את ההון האנושי בלשכה ונשקיע בדור הבא.

– נתמוך בחיזוק התשתית הדיגיטלית והטכנולוגית.