08/03/2021

יום האישה הבינלאומי שמח לכל הנשים שאיתנו בתעשיית התיירות בישראל

 
מקורו של יום האישה נתון במחלוקת היסטורית.
מוסכמה אחת היא שביום 8 למרץ 1857 הפגינו בניו יורק מאות פועלות נגד תנאי עבודתן ושכרן. פעולות המחאה הותירו רושם עז והוחלט לציין יום זה מדי שנה כיום האישה הבינלאומי.
הסברה ההיסטורית המקובלת יותר, היא שיום האישה הבינלאומי צוין לראשונה ב-28 בפברואר 1909 בארצות הברית בעקבות הצהרה של המפלגה הסוציאליסטית של אמריקה, לזכר שביתת איגוד פועלות נשים שהתקיימה ב-1908.
ההיבטים המרכזיים של יום זה: הוקרה על פועלן של הנשים שפעלו בעבר ופועלות בהווה למען השגת שיוויון זכויות, תרומתן למען השלום בעולם וההישגים של נשים פורצות דרך בכלל.
 
התקדמות במעמדן של הנשים הפכה לעובדה מוגמרת וחשובה בהתפתחות ההיסטוריה האנושית, אולם הדרך רק בתחילתה. רבות מהעוולות הקיימות בעולם, המלחמות וחוסר הצדק החברתיים קשורים בטבורם או בעקיפין לאי השוויון המגדרי שעדיין מונח בבסיסה של החברה האנושית בכל רחבי העולם.
שוויון זכויות לנשים בישראל כדבר ברור מאליו אולם בפועל המרחק בין ההבנה וההכרה למציאות רב מאוד. גם בישראל 2021-תשפ״א יש מפלגות בכנסת ישראל שלנשים אסור להיבחר בהן ולייצג את הציבור.
 
הישגן של הנשים בכל תחומי החיים ראויים להערכה מיוחדת בגלל תנאי הפתיחה איתם הן נאלצו להתמודד. דבר אחד ברור- לכישרון אין מין ואין מגדר.

פרופ' ישעיהו ליבוביץ' היטיב לתאר כי "המהפכה הפמיניסטית היא המהפכה החשובה ביותר בתולדות האנושות." 

אם יש תחום בו כוחן ויכולתן של הנשים מכריע ומוכח- תעשיית התיירות בכלל ובישראל בפרט היא המקום.
הלשכה למארגני תיירות נכנסת לישראל מצדיעה ומוקירה תודה מיוחדת לכל הנשים שלזכותן הרבה ניתן לזקוף את הישגינו עד כה ויכולותינו לשוב ולצמוח מתוך משבר הקורונה.

"הגזע האנושי הוא ציפור – בעלת שתי כנפיים.
כנף אחת – נקבה
השנייה – זכר
עד ששתי הכנפיים לא תתפתחנה בצורה שווה, האנושות לא תהיה מסוגלת לעוף.
עכשיו יותר מאשר אי פעם,
העניין הנשי הוא עניין של האנושות."
(ברוטרוס ראלי)