27/06/2021

כניסת תיירים לעיר בית לחם – החל מיוני 2021

בעקבות שאלות ואי בהירות בנושא כניסת קבוצות תיירים לעיר בית לחם, מצ”ב מכתב רשמי המתיר כניסת קבוצות תיור לבית לחם במסגרת הפיילוט של משרד התיירות.

למכתב המלא