fbpx

לקוחות סמייל היום ובעבר

בין לקוחות סמייל:

 • עיריית נצרת – עבודה להגברת התיירות לעיר נצרת העבודה כוללת מיפוי, תכנון, ופרויקטים לביצוע.
 • הרשות לפיתוח ירושלים- עוסקת בפיתוח התיירות בירושלים, קידום פרויקטים ופיתוח תשתיות התיירות בעיר.  תפעול ומכירת כרטיס סיטי פס ירושלים לתיירים, ייעוץ, שיווק וקידום מכירות לפרויקטים אסטרטגיים כגון: פיתוח מוצרים תיירותיים ייחודים לעיר ופעולות שיווק טקטיות להגברת הלינות של התיירים בירושלים וכניסות לאתרים.
 • התאחדות המלונות נתניה- מיפוי ותוכנית אסטרטגית להגברת הלינות בעיר.
 • החברה לפיתוח עכו העתיקה – בין האתרים והאטרקציות ניתן למצוא את אולמות האבירים, מנהרת הטמפלרים, מוזיאון עוקשי, מוזיאון אוצרות בחומה, החמאם הטורקי ועוד. סמייל ממפה ובוחרת קהלי יעד רלוונטיים, שיווק לקהלי יעד ייעודיים, פיתוח מוצרי תיירות מותאמים לקהלי יעד.
 • הרשות לפיתוח ירושלים- עוסקת בפיתוח התיירות בירושלים, קידום פרויקטים ופיתוח תשתיות התיירות בעיר. ייעוץ, שיווק וקידום מכירות לפרויקטים אסטרטגיים כגון: פיתוח מוצרים תיירותיים ייחודים לעיר ופעולות שיווק טקטיות להגברת הלינות של התיירים בירושלים.
 • רשות הטבע והגנים- אחראים על כ-70 שמורות טבע וגנים לאומיים בארץ. סמייל אחראית על הפצת כרטיסי התייר. מיפוי אתרי הרט”ג לפי התאמתם לקהלי יעד שונים, קבלת היזונים חוזרים אודות המוצר התיירותי ושינוי המגמות בשיתוף הנהלת הרט”ג. קידום ושיווק אתרי רט”ג הכוללים סיורי חשיפה של מקבלי החלטות מהארץ ומחו”ל.
 • החברה לפיתוח יפו העתיקה- מרכז המבקרים החדש ביפו, סיורים מודרכים, מדריך שמע קולי לבודדים בשפות עברית ואנגלית. סמייל מסייעת בבניית המוצר התיירותי ואריזתו לתיירות הנכנסת, בחינת קהלי יעד וחומרי פרסום ושיווק לתיירות הנכנסת.
 • עמותת תיירות גליל מערבי – מיפוי ובחינה של המרחב מתיירות אתרים ואטרקציות, אכסון מלונאי והסעדה. אריזת המוצר התיירות, שיווק לקהלי יעד ייעודיים ופיתוח מוצרי תיירות מותאמים לתיירות הנכנסת.
 • מועצה איזורית גולן – מיפוי ובחינה של המרחב אתרים ואטרקציות, אכסון מלונאי והסעדה. אריזת המוצר התיירות, שיווק לקהלי יעד ייעודיים ופיתוח מוצרי תיירות מותאמים לתיירות הנכנסת.
 • הרשות לפיתוח הגליל – כתיבת פרוגראמת היתכנות לגליל שכללה מיפוי של כל האתרים והאטרקציות בגליל, אכסון מלונאי והסעדה, ייעוץ לשיווק בחו”ל ובארץ, כתיבת תוכנית עבודה רב שנתית, כלים לשיווק בארץ, התייחסות לקהלי יעד המגיעים במאסות קריטיות ולתיירות נישה, ערים עתיקות וכו’.
 • החוויה הדרוזית והצ’רקסית- אריזת המוצר התיירותי, פיתוח תשתיות ותוכן תיירותי. אטרקציות תיירותיות, הסעדה ולינה בכפרים הדרוזים והצ’רקסים בכרמל וצפון הארץ.
 • מרכז הקבלה בצפת – חשיפת המוצר התיירותי באמצעות פלטפורמות שיווק המתאימות לתיירות הנכנסת.
 • מכון ויצמן – ייעוץ ושיווק של מוצר תיירותי חדש, ייעוץ וסיוע בכתיבת חומרי הפרסום, מחירונים ובניית חבילות תיור משולבות. שיווק וקידום מרכז המבקרים במכון ויצמן, בית הנשיא חיים ויצמן ופארק המדע.
 • עמותת תיירות כרמלים – ייעוץ למרחב ומיפוי האתרים והאטרקציות, האכסון המלונאי וההסעדה המתאימים לתיירות הנכנסת. שיווק וקידום המוצרים התיירותיים למארגני התיירות הנכנסת באמצעות הפצות במייל וסיורים לימודיים.