ועדת אתיקה

עדת האתיקה המקצועית מורכבת מ-3 חברים ובאחריותה לנהל את האתיקה המקצועית של החברים בלשכה. הועדה פועלת לשמירה על יחסי מסחר נאותים בין הספקים, הלקוחות וחברי הלשכה. פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת האתיקה:-

 

שם משפחה תפקיד
עופר הייליג חבר וועדת אתיקה
רפי בן-חור חבר וועדת אתיקה
שמואל שומשטיין חבר וועדת אתיקה
אבינועם נחמד חבר ועדת אתיקה

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת מורכבת מ 4 חברי עמותה ומתפקידיה לבדוק את תקינות פעולות הלשכה והישגיה. פרטים נוספים ניתן לקרוא בתקנון הלשכה.

חברי ועדת הביקורת:

שם משפחה תפקיד  
רפי שלף יו”ר וועדת ביקורת
בנג’י שביט חבר וועדת ביקורת
אורנה חי חבר וועדת ביקורת
ויויאן רז חבר וועדת ביקורת