מצ”ב עבודה שנעשתה ע”י יוני שטרן בהתייחסות למוצר המדברי. מוצר מדברי אוגוסט