17/08/2021

מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל: "הדיון היום בועדת הכלכלה בנושא דרישת רשות המיסים להשבת תקציבי תמיכה מבורך- אך התוצאות שלו פחות״

בהמשך לדיון שהתקיים אתמול (יום ב') בועדת הכלכלה בכנסת בנושא: הדרישה מעסקים להחזיר מענקי קורונה שקיבלו, מסר מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, יוסי פתאל:

"אנחנו מודים ליו"ר הועדה, ח"כ מיכאל מרדכי ביטון, על קיום הדיון החשוב בעניין דרישת רשות המיסים להשבת כספים ששולמו במסגרת חוק הקורונה, אולם לצערנו נציגי רשות המיסים מסרו מידע חלקי שבפועל הטעה את חברי הועדה.

בהודעת הועדה שיצאה בתום הדיון, נמסר כי רשות המיסים אינה דורשת קבלת תשלומים ששולמו לעסקים עפ״י חוק הקורונה.

הדברים אינם נכונים ואינם רלוונטיים לעסקים שמחזורם עולה על מיליון וחצי שקלים.

מטעם רשות המיסים הופיע האחראי על עסקים קטנים שמחזורם נמוך ממיליון וחצי, וטען בפני הועדה כי אין דרישה לקבלת החזרים.

מהודעת הועדה לאחר הדיון עולה הרושם כאילו הדברים נכונים לכלל העסקים.

בפועל רשות המיסים דורשת השבה מיידית של כספים, מעסקים שמחזורם עולה על מיליון וחצי שקלים, גם כאשר נשלחות השגות ובקשות לבדיקה חוזרת במטרה להעמיד את אנשי הרשות על טעויות שהם עושים בהחלטתם.

לעניינם של מארגני התיירות הנכנסת, במספר מקרים הודיעה רשות המיסים כי מכיוון שאין להם הכנסות, העסק נחשב מבחינתם כעסק שנסגר, ולכן נדרשת השבת הכספים.

מארגני התיירות הנכנסת אינם עובדים בהוראת המדינה מאז חודש מרץ 2020. מכיוון שחברי הלשכה מקיימים את הוראת המדינה, הם נחשבים בעינה ל״פגרים עסקיים״ שאינם זכאים לתמיכה, ולכן רשות המיסים דורשת את כספי הסיוע חזרה ולאלתר.

במקביל ליעילות שמגלה הרשות בדרישתה להשבת כספים מיידית, היא לוקה בתפקוד בכל מה שקשור לבקשת עסקים להשיג ולערער על ההחלטות החד צדדיות.

״אין עם מי לדבר״ היה ציטוט שהושמע גם באוזני חברי ועדת הכלכלה מספר פעמים בדיון".

לא פחות חמור מכך הוסיף פתאל:

"בחוק נקבע פיצוי עבור ״הוצאות קבועות״. רשות המיסים נתנה לעצמה חופש לפרש את כוונת החוק במקרים רבים לחומרה ושלא בצדק ועל בסיס פרשנותה החד צדדית היא תובעת החזרי כספים.

טוב היה עושה מנהל רשות המיסים אם היה מנחה את אנשיו לנהוג בזהירות מיוחדת בבואם לדון בעניינם של עסקי התיירות בכלל והתיירות הנכנסת בפרט.

חברי הלשכה מנועים מלהפעיל את עסקיהם בהוראת המדינה, והדבר מטיל עליה אחריות ישירה.

לגבי רגישות, ציפיותינו היו נמוכות מלכתחילה ואנשי רשות המיסים הצליחו להפתיע אותנו שוב לרעה.

בכוונתנו לבקש דיון המשך בוועדת הכלכלה".