23/01/2022

מע״מ בשיעור אפס עבור שרותי הסעה לתיירים לשדה התעופה וממנו ותביעה להחזר ממע״מ

בעבר דיווחנו לכם על ההישג החשוב בדיונים שנערכו עם המחלקה המקצועית של מע״מ, בנושא מע״מ בשיעור אפס עבור הסעת תיירים לשדה התעופה וממנו.
חברי הלשכה אשר מעניקים שירותי הסעה לתיירים כהגדרתם בחוק, יהיו זכאים לדווח מע״מ בשיעור אפס בגין התמורה המתקבלת.
פירוט ההסדר שהושג באמצעות חברת דלוייט ורואי החשבון ניסים פחימה והילה גולדיטש מצורף לעיונכם ושימושכם.
זכאות להשבת סכומי מע״מ ששולמו ע״י חברי הלשכה בחמש השנים האחרונות
אנו פועלים למתן אפשרות לחברי לשכה להגיש בקשה משותפת באמצעות משרד דלוייט לרשויות מע״מ לקבלת תשלומי המע״מ ששולמו בחמש השנים האחרונות.
בימים הקרובים נודיעכם על ההסדר והעלויות להגשת בקשה להשבת סכומי המע״מ ששולמו בחמש השנים האחרונות, לשיקול דעתכם החלטתכם.
ככל שיש לכם שאלות או בקשות להבהרות אנא שלחו אותם למשרדי הלשכה בדואר אלקטרוני, אנו נאסוף את התשובות ונשלח לכלל החברים.
עפ״י הצורך והדרישה נשקול מפגש מקצועי בנושא.
לקריאת פרטי ההסדר