מי אנחנו

לשכת התיירות הנכנסת הינה האיגוד המקצועי המייצג את סוכני הנסיעות העוסקים בתיירות נכנסת.

מטרות הלשכה כפי שהן מובאות בתקנון העמותה הן כלהלן:

 •  להגן על ענייניהם ותפקידיהם של מארגני התיירות לישראל ושל תעשיית התיירות בישראל, לקדם ולפתח אותם.
 •  לייצג את חברי הלשכה ולשמש כדוברים במו”מ עם הרשויות הממשלתיות והציבוריות וגופים אחרים העוסקים בענייני תעופה, אירוח, תחבורה וכל שירות אחר לתיירים.
 •  לשמור, להגן ולקדם את ענייניהם הכלכליים של חברי הלשכה.
 •  לשמור, לקדם ולהבטיח רמה מקצועית גבוהה ונאותה בארגון ובמתן שירותי תיירות על ידי חברי הלשכה.
 •  לקיים התייעצויות בין חברי הלשכה במגמה לפעול מתוך עמדה משותפת בכל העניינים הנוגעים לעידוד התיירות והטפול היעיל בה.
 •  לחייב את החברים בהסכמי עבודה שייחתמו עם ארגוני עובדים להיות ארגון מעבידים כמשמעות  מונח זה בחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי”ז -1957

פעילות הלשכה

 • קידום התיירות הנכנסת לארץ
 • ייצוג חברי הלשכה בפני מוסדות ציבוריים ומדיניים
 • ייצוג חברי הלשכה מול גופים העוסקים בתעופה
 • הבטחת תקציבי שיווק עבור חברי הלשכה
 • הסרת חסמים כגון ויזות מעברי גבולות בדיקות ביטחוניות.
 • קידום הסכם עם האיחוד האירופאי לשמיים פתוחים והגדלת היצע המושבים.
 • ייצוג חבריה במשא ומתן מול אגודת מורי הדרך בהסכם העבודה.
 • ייצוג חבריה במשא ומתן מול התאחדות בתי המלון בישראל.
 • קיום ימי עיון סמינרים כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים במשך ימות השנה.
 • קיום מפגשים לחברי הלשכה עם נציגי חברות זרות שמעוניינים להתחיל לפעול בישראל.
 • מציעה הטבות לחבריה בכניסות לאתרי רשות הטבע והגנים בשירות של קבלת פנים וליווי נוסעים בהגיעם לשדה התעופה בן גוריון.