fbpx

פטור ממע”מ לתיירים

על פי חוק מס ערך מוסף בישראל, על מיגוון רחב של שירותי תיירות הניתנים לתייר (תושב חוץ) בעת שהותו בישראל, חל מע”מ בשיעור אפס.

*יש לשים לב לסוגי השירותים השונים שעליהם חל מע”מ בשיעור אפס לתיירים

*כמו כן יש לשים לב לתנאים להחלת מע”מ

לחוק מס ערך מוסף – הטלת מע”מ בשיעור אפס על תיירות – לחץ כאן
לחוק מס ערך מוסף המלא – לחץ כאן