fbpx

פרסום באתר הלשכה

פרסום באתר הלשכה, ומשלוח מייל דרך רשימת ההפצה שלנו, מאפשרים להגיע בצורה ישירה וממוקדת למארגני התיירות הנכנסת ובאמצעותם להציע שירותים, מוצרים וחוויות למאות אלפי תיירים

לפרטים נוספים:

infocenter1@israeltravel.co.il