fbpx

מידע כללי

2017 – לארשיב תמהי לשכת מארגני התיירות הנכנסת?

מהי לשכת מארגני התיירות הנכנסת?

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הינה הגוף היציג בתחום התיירות הנכנסת לארץ, הלשכה הוקמה ב-1960 במטרה לפעול לפיתוח התיירות הנכנסת לישראל וחברים בה כמאה חברות ועמיתים. חשיבות הלשכה ומגמות בתייירות

מי הם חברי הלשכה?

לשכת מארגני תיירות נכנסת מאגדת בתוכה את סוכני הנסיעות העוסקים בתיירות נכנסת לישראל ופועלת לקידום האינטרסים הכלליים של חבריה, וחברים בה למעלה ממאה חברות ועמיתים.
מיליוני תיירים מגיעים מדי שנה לישראל ורבים מתוכם מגיעים באמצעות חברי לשכת מארגני תיירות נכנסת. החברים הם הסוכנים המייצרים את חבילות התיירות לישראל ומשווקים אותן אל מול עמיתיהם ברחבי העולם. הם פועלים בפלחי שוק שונים לתיירות נכנסת כגון: קבוצות, בודדים, נוער, כנסים, תיירות מרפא ויופי ובכיסוי גיאוגרפי נרחב בכל העולם, ותורמים רבות למדינת ישראל ולמשק ביצירת מקומות עבודה, תרומה לתוצר הלאומי הגולמי ושיפור תדמיתה של ישראל.

מהו הועד המנהל של הלשכה?

בראש לשכת מארגני תיירות נכנסת עומדת הנהלה נבחרת בת 7 חברים ובראשה יושב-ראש שנבחרים באסיפה כללית .המנהל הכללי של העמותה פועל לקדם את עינייני הלשכה והחברים בה וממונה על ידי הנהלת הלשכה. בלשכה פועלות 3 ועדות מקצועיות: ועדת ביקורת, ועדת אתיקה וועדת היזמות. פירוט חברי הועד המנהל.

מה זה סמייל?

סמייל הינה החברה הכלכלית, של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, בבעלות סוכני נסיעות שתחום עיסוקם הוא תיירות נכנסת. החברה הוקמה על ידי הלשכה בשנת 1990.

לחברה ניסיון רב בשיווק וקידום מכירות של אזורי תיירות ואתרים לתיירות נכנסת. לצוות החברה יתרון תחרותי משמעותי בשיווק אתרי תיירות בזכות הנגישות למנהלי החברות, ל-Tour Operators ולמורי הדרך, שנובעת מכך שחברי הלשכה הם
הבעלים של חברת סמייל.

עיקר של סמייל הינה בתחום השיווק, ייעוץ שיווקי, מכירות ושרות סמייל בשדה התעופה בן גוריון.