פולאריס תעופה ותיירות

www.israel-expedition.com

מידע נוסף

טלפון : +972-3-6915580

פקס : +972-3-6965596

איש קשר : יואל שגי

אתר אינטרנט : www.polaris.co.il

אימייל : joel@polaris.co.il