fbpx

כללי

חזון לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל

חזון לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל התיירות המאורגנת תמשיך להוביל את התיירות הנכנסת בישראל עם מוצר תיירותי איכותי, חדשני ורלוונטי בעל תרומה מהותית וברת קיימא למיצובה של ישראל כיעד נועדף ולצמיחה של הכלכלה והחברה בישראל. לשכת מארגני התיירות הנכנסת פועלת…
11/02/2018