התיירות המאורגנת מהווה כ-30% מסך התיירות הנכנסת לישראל בשנת 2018 (ביחס ל-24% בשנת 2017)

התיירות המאורגנת מהווה כ- 51% מהתיירות המשווקת (Promotable Tourism). (ביחס ל-40% בשנת 2017)

ההכנסות מתיירות מאורגנת מוערכת בכ-2.2 מיליארדי דולר (ביחס ל-1.6 מיליארדי דולר בשנת 2017), המהווים כ-2% מהייצוא וכ-38% מההכנסות מתיירות מאורגנת

 

 

לפני מספר ימים נחת בישראל התייר ה – 100,000 מספרד.

זו הפעם הראשונה שנרשמו למעלה מ – 100,000 כניסות תיירים 

מבט על ספרד

בחודש מרץ 2016 נרשמו 240 אלף כניסות תיירים,  1% יותר ממרץ 2015.

סה”כ מתחילת השנה נרשמו 637 אלף תיירים בדומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

מצ”ב דו”ח כניסות מאתר משרד התיירות:

Visitor_Arrivals_Israel_Day_Cruise_Mar_2016 (1)

בחודש אפריל 2015 נרשמו 310 כניסות מבקרים, 19% פחות מאפריל 2014.

סה”כ מתחילת השנה נרשמו 946 אלף כניסות מבקרים, 18% פחות מהתקופה המקבילה בשנת 2014.

מצ”ב דו”ח כניסות מאתר משרד התיירות

סטטיסטיקה 2015 -לפי חודשים

בפברואר נרשמו 187אלף כניסות תיירים לישראל – ירידה של 16% לעומת אשתקד

198 אלף כניסות מבקרים נרשמו בפברואר 2015, 19% פחות מפברואר 2014 380 אלף כניסות מבקרים נרשמו מתחילת השנה,  20% פחות מתקופה מקבילה ב- 2014.

 בחודש פברואר 2015, נרשמו 198 אלף כניסות של מבקרים, 19% פחות מפברואר 2014. מספר זה נמוך מהכניסות שנרשמו בחודשי פברואר מאז 2010. מתוך כניסות אלה, 187 אלף היו כניסות של תיירים, 16% פחות מפברואר 2014.

 

unnamed להורדת חוברת סטטיסטיקל

מידע סטטיסטי נוסף על כניסות תיירים – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה