fbpx

נתוני תיירות נכנסת

כניסות מבקרים לישראל אוגוסט 2023

לפרטים מלאים לחץ כאן
01/10/2023

כניסות מבקרים לישראל יולי 2023

לפרטים מלאים לחץ כאן
06/09/2023

כניסות מבקרים לישראל יוני 2023

לפרטים מלאים לחץ כאן
17/07/2023

כניסות מבקרים לישראל מאי 2023

לפרטים מלאים לחץ כאן
25/06/2023

כניסות מבקרים לישראל אפריל 2023

לפרטים מלאים לחץ כאן
08/05/2023

כניסות מבקרים לישראל מרץ 2023

לפרטים מלאים לחץ כאן
08/05/2023

כניסות מבקרים לישראל פברואר 2023

לפרטים מלאים לחץ כאן
08/05/2023

כניסות מבקרים לישראל ינואר 2023

כניסות של מבקרים לישראל בינואר 2023 (cbs.gov.il)
08/05/2023

כניסות מבקרים לישראל בשנת 2020

לפרטים מלאים לחץ כאן
07/01/2021

סקר תיירות נכנסת - דו"ח שנתי 2019

תודתנו נתונה לכל אלה שהשתתפו בהכנה ובייעוץ בביצוע הסקר, ובמיוחד לד"ר ירון א רגז ממשרדהתיירות, שמלווה את ביצוע הסקר בכל שלביו.תודה מיוחדת נתונה לרשות שדות התעופה, למנהלי וקציני הביטחון של שדה התעופה בן גוריוןולמנהלי וקציני הביטחון של מעבר הגבול טאבה-בגין,…
27/10/2020

כניסות של מבקרים ישראל ספטמבר 2020

בעקבות המשך משבר הקורונה בעולם והמשך ההגבלות על כניסת זרים לישראל, נרשמו רק כ-6.15אלף כניסות מבקרים בחודש ספטמבר 2020 ספטמבר 2020, נתונים מקוריים (לוח 4) 15.6 אלף כניסות מבקרים בספטמבר 2020 (436.5 אלף בספטמבר 2019). 15.1 אלף כניסות תיירים  (405.0 אלף…
27/10/2020

כניסות מבקרים בשנת 2019

שיא של 4.9 מליון כניסות מבקרים ב 2019 שנת 2019 בהשוואה לשנת 2018, נתונים מקוריים בשנת 2019 היו 4.9 מיליון כניסות מבקרים (עלייה של 12%) 4.6 מיליון כניסות תיירים (עלייה של 10.5%) 353 אלף כניסות של מבקרי יום (עלייה של…
23/09/2020

נתונים מרכזיים אודות מארגני התיירות הנכנסת בשנת 2018

התיירות המאורגנת מהווה כ-30% מסך התיירות הנכנסת לישראל בשנת 2018 (ביחס ל-24% בשנת 2017) התיירות המאורגנת מהווה כ- 51% מהתיירות המשווקת (Promotable Tourism). (ביחס ל-40% בשנת 2017) ההכנסות מתיירות מאורגנת מוערכת בכ-2.2 מיליארדי דולר (ביחס ל-1.6 מיליארדי דולר בשנת 2017),…
21/01/2020

נתוני תיירות נכנסת מספרד בדצמבר 2019

לפני מספר ימים נחת בישראל התייר ה - 100,000 מספרד. זו הפעם הראשונה שנרשמו למעלה מ - 100,000 כניסות תיירים  מבט על ספרד
29/12/2019