21/03/2022

אוטובוסים בנתב"ג – חניון 24

חניון 24 נפתח לפעילות ומעתה ניתן לשלוח את האוטובוסים לאסוף את הקבוצות מחניון 24.

צוות סמייל המלווה את הקבוצות יעביר את התיירים במסלול מיוחד החוצה את המחיצה באולם הנכנסים ליציאה המיועדת למעבר לחניון 24. (ללא צורך לצאת כמו כולם משער 01 לאחר הבדיקה).