fbpx
20/02/2022

"אנחנו מברכים על הכוונה לתת לנו לעבוד באמת"

מנכ"ל הלשכה, יוסי פתאל, התראיין ליעקב אייכלר בתכנית "כאן הלילה" ברדיו כאן ב',והתייחס לכוונה לבטל את ההגבלות על הכניסה לישראל.

אך כמובן גם התריע על המחדל המתהווה- כל המגיעים לישראל נשפכים אל מאהל בדיקות של משרד הבריאות,מאהל שאינו תוכנן מספיק כדי להכיל את אלפי הנכנסים ומהווה צוואר בקבוק מאוד צר.

לריאיון ברדיו כאן ב'