fbpx
01/10/2023

ביד ושם גילו אוזן קשבת לבקשות הלשכה

בעקבות פניית הלשכה, ביקש מנכ"ל יד ושם צביקה פייראיזן לערוך פגישת עבודה עם צוות מטעם הלשכה.

כזכור – יד ושם השיקו מערכת הזמנת ביקורים חדשה שאינה עונה על הצרכים של מארגני התיירות. הלשכה פנתה להנהלת האתר והביעה דאגה כי המערכת תקשה על שיתוף הפעולה בין יד ושם והעוסקים בתיירות הנכנסת, וכתוצאה מכך תיפגע בצורה דרמטית תנועת התיירים לאתר כל כך חשוב למורשת ישראל ולעם היהודי כולו. 
הלשכה מברכת את יד ושם על התגובה המהירה והנכונות לעזור, חברי לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל רואים לעצמם חובה מוסרית לקדם ביקורים ביד ושם.