fbpx
09/07/2023

בעקבות התגברות התופעה המטרידה של ביזוי תיירים נוצרים בירושלים, נפגש יוסי פתאל עם ראש העיר משה לאון. בנוסף, לשכת נשיא המדינה הודיעה כי היחס לתיירים נמצא בין הנושאים שעל שולחנו של הנשיא 

השבוע נפגש מנכ״ל הלשכה עם ראש עיריית ירושלים משה לאון. המנכ״ל עדכן את ראש העיר ירושלים כי הנושא צובר תאוצה בפרסומים בחו״ל ואף החלה התארגנות לאיסוף נתונים על התקריות, דבר שלא היה בעבר. 

פתאל הביע חשש שבשלב מסוים החומר הנאסף ישרת גורמים בחו״ל שהוצאת דיבת ישראל הינה מטרת פעילותם, דבר שעלול לפגוע בתנועת המבקרים לעיר שפרנסתה תלויה גם בתנועת בתיירות הנכנסת. 
ראש העירייה מר משה לאון מסר בפגישה כי הוא ער לבעיה, אולם אין בידיו סמכויות בחוק לפעול כנגד הפורעים. עם זאת, הודיע לאון כי בעתיד הקרוב יכנס מפגש פומבי בהשתתפות הרב הראשי ואיש כמורה בכיר, בו תצא הצהרה משותפת המגנה את התופעה. נמתין למפגש האמור ופרסום הגינוי המשותף. לאחר הגינוי בכוונתנו להציע לעירייה לפרסם את גילוי הדעת של אנשי הדת וראש העיר יחד עם תמונתם המשותפת בצירים הבעייתיים ובמקומות המועדים לפורענות. 
לקראת הכנס השנתי עומדת הלשכה בקשר עם לשכת נשיא המדינה שהודיע שהנושא נמצא על שולחנו וטיפולו של הנשיא הרצוג.