fbpx
19/01/2023

ברוכים הבאים לארץ ״לא נושבת״ הידועה גם בשמה חניון האוטובוסים החדש בנתב״ג

כפי שהודענו לכם החל מאתמול ״הודחנו״ מחניון 24 הוא חניון האוטובוסים המוכר. (עתה כבר מותר לומר האהוב שאנחנו כבר מתגעגעים אליו) ומעתה אנו נאלצים ללוות את הקבוצות לחניון ״חדש״ (לא גמור, פרוץ לכל הרוחות, מרוחק, לא משולט שהכניסה אליו דרך שביל מפותל) הנמצא בקצהו של חניון כרם למכוניות פרטיות. ביקשנו ואנו חוזרים ומבקשים כי תדווחו לעמיתים בחו״ל על חוסר הנוכחות ״הזמנית״ (כמה חודשים לפחות) עד שיושלם הבינוי. מצורף סרטון לעיונכם של מסלול הייסורים החדש למבקשים לבקר בישראל. (מעורר מחשבות נוגות אולי כבר כדאי שנהג מונית חאפר יערוף לתיירים את המזומנים מהארנק).

קבוצות בטיפול סמייל מקבלות עגלות למזוודות חופשי, ללא צורך בהפקדה, ומשאירות אותם באזור החניון.