fbpx
05/01/2023

ההתעמרות הבירוקרטית בקבוצות התיירים מאתיופיה כמשל להתייחסות הנהלת רשות ההגירה והאוכלוסין למארגני התיירות לישראל

לאחר התערבות נמרצת של הלשכה חזר בו מנכ״ל רשות ההגירה והאוכלוסין מהודעתו על ביטול כניסת קבוצות התיור הדתיות מאתיופיה לישראל, בכוונה ליצור לחץ על שגרירות אתיופיה בישראל בנושאים שאינם קשורים לקבוצות התיור .
אתמול שלחנו אליכם מכתב מפורט על המשבר החמור אליו נקלעו חברי הלשכה שלא בטובתם עם מנכל רשות ההגירה והאוכלוסין תומר מוסקוביץ. כפי שפירטנו במכתב מעבר, לעניין הספציפי של הקבוצות מאתיופיה עלה העניין העקרוני על עזות המצח והזלזול בעבודת חברי הלשכה בכלל. אין זו הפעם הראשונה שמנהל הרשות נוקט בצעדים חד צדדיים- ושרירותיים על גבם וחשבונם של חברי הלשכה.

פעילותנו הנמרצת בערוצים רבים גם בסיוע עמיתנו מהתאחדות בתי המלון נועדה להבהיר כי לא ניתן לרמוס ולבטל את עבודתנו במחי החלטה קפריזית.

שימוש בחברי הלשכה ולקוחותיהם מחו״ל ככלי לניגוח ומאבקים שאיננו צד להם הוא דבר שלא יעשה ולא נעבור עליו בשתיקה גם בפעמים הבאות.

ככל שהיו פגמים בעבודתנו הרי שהיינו מתייחסים עניינית, לאור העובדה שחברי הלשכה הפכו בידי מנכל הרשות ל ״קרדום לחפור בו״  בעניין שאינו מעניינם ואינו מעניין אותם הזדעקנו ופעלנו נמרצות בכל הערוצים ובניהם משרד התיירות משרד החוץ לשכת נשיא המדינה ועוד. סופו של הדבר הייתה שינוי ההחלטה במסגרת הבנות שגובשו בין משרד החוץ לשגרירות אתיופיה. לעמדת הלשכה, פעולת הרשות נעשתה שלא הסמכות ושלא עפ״י המנדט החוקי על פיו היא אמורה לפעול. שלחנו מכתבים לשרים ומנכ"ל המשרדים התיירות והפנים. כמו כן בהמשך נבקש לברר את הנושא עם מבקר המדינה.
לא נהייה מוכנים לקבל החלטות שאינן עולות בקנה אחד עם האמור בתקנות ופרושן המשפטי כתורה משמים. הלשכה תמשיך לסייע לכל חבר לשכה שסבור שנעשה לו עוול.

למכתב שנשלח לשרי התירות והפנים, ומנכ"לי המשרדים