27/07/2022

הכנס השנתי והאסיפה הכללית של הלשכה-יום שלישי, 6.9.22

הנכם מוזמנים לכנס השנתי של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל שייערך ביום שלישי, 6.9.22