18/10/2021

הלשכה בפניה ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ אלכס קושניר בעניין תמיכה בהוצאות קבועות: "הבטחות הועדה לסייע לענף התיירות הנכנסת אינן מתקיימות"

עד ליום זה טרם נמצאה הדרך להעביר את הסכומים שהובטחו למארגני התיירות הנכנסת ואנו מוצאים עצמנו עומדים מול מבוך בירוקרטי בלתי אפשרי, אשר מותיר אותנו מול שוקת שבורה. כולם מסכימים ואף אחד לא מצליח לבצע.

לאור הנ"ל, העבירה אתמול (יום א') הנהלת הלשכה מכתב בהול ליו"ר ועדת הכספים בכנסת, ח"כ אלכס קושניר, בבקשה כי יעמוד על כך שדברים שהוועדה אשר בראשותו דרשה מהאוצר, אכן יתקיימו עפ״י הסיכומים וההבטחות שנמסרו. 

בפנייתנו ציינו כי: "מאז חודש מרץ 2020 ועד היום, מנועים מארגני התיירות הנכנסת לישראל לפתוח את עסקיהם בהוראת המדינה. עד לחודש יולי 2021, קיבלו המארגנים תמיכה במסגרת חוק הקורונה.
קיימת תמימות דעים והסכמה ללא יוצא מהכלל, בין כל הגורמים האפשריים, כי יש לתמוך במארגני התיירות הנכנסת לישראל.
כל הגורמים, החל מראש הממשלה, שר האוצר, משרד היועץ המשפטי לממשלה, אגף תקציבים באוצר, ועדת הכלכלה ולבסוף גם ועדת הכספים, תמימי דעים ונחרצים בכוונה שתמיכה כאמור תינתן. לא מיותר להזכיר שהנושא אף מופיע בהסכם הקואליציוני להקמת הממשלה.

בישיבת ועדת הכספים בראשותך שהתקיימה ביום 6 ליולי 2021, דרשת לקבל את התייחסות אגף התקציבים. נציג אג״ת בדיון מסר לך כי הנושא הוסכם ונסגר עם מארגני התיירות הנכנסת.
כאמור, גם שר האוצר וגורמים נוספים הצהירו מפורשות בנושא.

בסיום המכתב ביקשנו את התערבותה הדחופה של וועדת הכספים בנושא, בטרם נתדרדר אל תהום ממנה לא נוכל לשוב.

למכתב המלא