fbpx
24/10/2023

הלשכה פעלה השבוע ללא לאות דרך אמצעי התקשורת בשביל להבהיר למקבלי ההחלטות ולציבור הכללי את חשיבות התיירות הנכנסת לחוסן הכלכלי והלאומי של המדינה, והצורך בהתאמת כל מתווה למאפיינים היחודיים של הענף שהפגיעה  בו צפוייה להיות חמורה מענפים אחרים 

__________20...
הלשכה פעלה השבוע ללא לאות גם דרך אמצעי התקשורת בשביל להבהיר למקבלי ההחלטות ולציבור הכללי את חשיבות התיירות הנכנסת לחוסן הכלכלי והלאומי של המדינה, והצורך בהתאמת כל מתווה למאפיינים היחודיים של הענף שהפגיעה  בו צפוייה להיות חמורה מענפים האחרים. לכתבות:
"הצעת האוצר מתמרצת פיטורים, הדיון בוועדת הכספים – מביך"
ענף התיירות שרד את הקורונה – ואז פרצה המלחמה
"ישראל שוב תהיה מסווגת כמקום מסוכן": בענף התיירות מבינים שההתאוששות תהיה ארוכה
חשש אדיר בענף התיירות: זה מה שצפוי לקרות בקרוב
לראיון  ברדיו גלי ישראל