21/01/2021

המתווים הצפויים לתנועת תיירים, מה בין הדרכון הירוק לדרכון בריאות דיגיטלי, מה המסלול המתוכנן לתיירים?

יוסי פתאל, מנכ"ל הלשכה, בהרצאה על מצב המתווים והדרישות הקיימים לכניסת תיירות, הערכות לגבי תיירים מחוסנים והצפי ליצירת ״מעמדות״ בעולם לפי סוגי החיסונים.