fbpx
04/04/2023

הסכמות בין שר התיירות חיים כץ לבין האוצר: תקציב משרד התיירות יגדל ב- 650 מיליון ש"ח

לאחר שהוביל לביטול תוספת המע"מ לתיירים, שר התיירות חיים כץ, סיכם עם האוצר כי תקציב משרדו לשנים 2023-2024 יעמוד על 1.74 מליארד ש"ח.

מדובר על גידול של 650 מיליון ש"ח, לעומת התקציב שהונח על שולחן הכנסת ונאמד ב- 1.09 מיליארד ש"ח.

שר התיירות חיים כץ: "התקציב המוסכם, יקנה למשרד את הכלים הדרושים לו להמשך עבודתו החשובה, לקידום התיירות וחיזוק הכלכלה. נגדיר יעדים מדידים לביצוע ומימוש מיטבי של התקציב. בעבודה חכמה, נביא את התיירות המקומית והנכנסת להישגים ושיאים חדשים".