fbpx
26/01/2023

הפרדה מגדרית באתרי תיירות עלולה לפגוע בתיירות הנכנסת

ישראל נחשבת בעולם כיעד חופשי ופלורליסטי, תפיסה זו היא נכס אסטרטגי, ותורמת רבות להבאת תיירות מכל הסוגים ארצה. לישראל, כשומרת המקומות הקדשים, גם האחריות להימנע מאפלייה על בסיס גזע מין ודת.

תיירים מהווים כ 30% מהכניסות לאתרים. הפרדה מגדרית פוגעת במארגני תיירות שלא יוכלו להסתגל למצב שבו חצי קבוצה נשארת באוטובוס ויוותרו על ביקור באתר.